top of page
EPV0336_edited.jpg

Groepsaanbod

Groepsaanbod: Image

Groepsaanbod speciaal
voor opvoeders

Het volgen van ons groepsaanbod is een goede optie als je bij ons op de wachtlijst staat. Je kunt het groepsaanbod zien als een startmodule en geeft een goede basis voor de hulpvraag waarmee je bent aangemeld. Aansluitend kan, rekening houdend met de wachtlijst, de ouderbegeleiding verder voortgezet worden middels individuele behandeling bij een Basic Trust behandelaar. 

Het volgen van ons groepsaanbod kan ook een goede manier zijn om de kennis en vaardigheden die je al in een behandeltraject binnen Basic Trust noord hebt opgedaan verder te ontwikkelen.

Ons groepsaanbod bestaat uit twee methodes, de Basic Trust methode en mindful ouderschap. Wij kijken samen met jou welke methode past bij jouw hulpvraag. Beide methodes vinden elk jaar in het voorjaar en in het najaar plaats in Aduard. 

Groepsaanbod: Text

Groepsaanbod Basic Trust methode

Bij de opvoedersgroep Basic Trust methode gaan we in een groep van 4 á 6 ouder(paren) aan de slag met de Basic Trustmethode. Door middel van uitgebreide psycho-educatie over hechting, gedrag, emotie en de werking van het brein leer je stap voor stap het gedrag van jouw kind vanuit de Basic Trust visie te bekijken, om zo het basisvertrouwen van het kind te vergroten. We maken hierbij gebruik van video opnamen uit de thuissituatie die u zelf gaat maken. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor deze opnamen en worden de interactie principes van de Basic Trustmethode aangeboden en geoefend. De Basic Trust methode is opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).


Na afloop ga je naar huis met kennis, handvatten en vaardigheden in de interactie met jouw kind en merk je dat hiermee het basisvertrouwen van het kind groeit. 

IMG_3901_edited.jpg
Groepsaanbod: About Therapy
EPV0186.jpg

Groepsaanbod mindful ouderschap

In de hectiek van de dag kan je als ouder ervaren dat het opvoeden een stressvolle gebeurtenis is geworden. Dagelijkse activiteiten met je kind verlopen niet zoals je hoopt, je ervaart minder vreugde in de opvoeding en je mist op dit soort momenten de verbinding met je kind. Bij het zorgen voor onze kinderen en gezin, kunnen we vergeten om voor onszelf te zorgen.

Deze methode leert je hoe je beter om kunt gaan met stress en de dagelijkse hectiek in het ouderschap.
Je leert om met vriendelijkheid te kijken naar je eigen gedachten, gevoelens en automatische reacties in de opvoeding en in contact te komen met je eigen behoeften als ouder. Je leert beter omgaan met je eigen emoties en je kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties.

Na de training vertellen ouders dat ze zich:
- minder gestresst voelen
- beter met stress kunnen omgaan
- minder heftig reageren op bepaald gedrag van hun kinderen
- hun kinderen en ook zichzelf als ouder meer accepteren

De methode is wetenschappelijk onderbouwd door onderzoek van Susan Bögels aan de Universiteit van Amsterdam.

Groepsaanbod: About Therapy

Praktische informatie

Het voordeel van het volgen van ons groepsaanbod is dat je in korte tijd veel nieuwe kennis en vaardigheden leert die je direct kunt toepassen in de opvoedsituatie. Ook de uitwisseling met andere ouders wordt als ondersteunend ervaren. Als je interesse hebt in ons groepsaanbod, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met jou of ons aanbod aansluit bij jouw hulpvraag. 

Voorafgaand aan uw deelname zal er met jou een intakegesprek plaatsvinden en na afronding een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden individueel plaats en niet in de groep. 

Groepsaanbod: About Therapy
bottom of page