top of page
IMG_1954.jpg

Missie en visie

Missie en visie: Image

Basic Trust noord is opgericht in 2007 door Caroline Visser in Groningen. Later is Maria Rozema hier als praktijkhouder bijgekomen met een locatie in Aduard. Inmiddels werken bij Basic Trust noord meerdere behandelaren met verschillende specialisaties gericht op trauma en hechting. 
Sinds de oprichting is Basic Trust noord volop in beweging en bewegen we mee met de verschillende maatschappelijke veranderingen en met de veranderingen in het zorglandschap. We doen dit met een duidelijke missie en visie voor ogen. 

Missie en visie: Text

Missie

Basic Trust noord wil het verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen met emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en problemen in de gehechtheid. We streven naar het vergroten van basisvertrouwen bij kinderen, zodat kinderen zich veilig en ondersteund voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast streven we ernaar dat ouders meer vertrouwen krijgen in zichzelf en ondersteunen we de ouder om voorspelbaar, betrouwbaar en invoelend af te stemmen op het kind. We werken vanuit een persoonlijke en positieve benadering middels een gezinsgerichte aanpak. We zijn specialisten met kennis en ervaring in trauma en hechtingsproblemen bij kinderen uit (adoptie- en pleeg)gezinnen.

2D0216B4-FE77-43A2-A39B-69D117A053E8.JPEG
Missie en visie: About Therapy
EPV0186_edited.jpg

Visie

Basic Trust noord wil bereiken dat ieder kind en iedere jongere, bij wie de ontwikkeling op enigerlei wijze stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Er is de laatste jaren sprake van verbreding van de problematiek (toename vechtscheiding, samengestelde gezinnen) en vergroting van de aandacht voor gehechtheid als belangrijk onderdeel van de hulp aan kinderen en gezinnen. Daarom willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en deelt Basic Trust noord haar deskundigheid met opvoeders en collega hulpverleners. We willen een kleinschalige, multidisciplinaire organisatie blijven die jeugdzorg bij concrete opvoedingsvragen biedt in combinatie met hoogspecialistische behandeling bij bij psychische problemen, trauma en problematische gehechtheid.

Missie en visie: About Therapy
bottom of page