top of page
IMG_1954.jpg

Werkwijze Basic Trust Noord

Werkwijze: Image

Eerste contact

Wij komen graag met je in contact om je te ondersteunen bij uw opvoedvragen. Wanneer je het aanmeldformulier invult en naar ons opstuurt, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Na de aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek via de telefoon plaatsvinden. In dit eerste gesprek kun je aftasten of de aanpak en werkwijze van Basic Trust je aanspreekt. We vertellen je meer over de werkwijze van Basic Trust en bekijken aan de hand van jouw informatie of ons zorgaanbod past bij jouw vraag.


Voor vergoeding van de geboden hulp, is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of van de gemeente nodig.

Kijk voor actuele wachttijden op onze pagina 'Aanmelden'. 

Werkwijze: Text

Intake

Wanneer je merkt dat je op de juiste plek bent voor uw opvoedvragen, dan volgt een intakegesprek op een van onze locaties. Jouw hulpvraag wordt in dit gesprek verder in kaart gebracht. We doen dit met behulp van een aantal vragenlijsten die ouders invullen. Daarnaast maken we in overleg een video opname van gezinsmoment. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan de school, uiteraard met jouw toestemming, om informatie worden gevraagd. 


Aan de hand van deze informatie wordt een behandelplan opgesteld. Als iedereen zich kan vinden in het plan, wordt de behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek. Bij Basic Trust hebben wij daar oog voor. 

IMG_1944.jpg
Werkwijze: About Therapy
IMG_1174.jpg

Behandeling

Wij vinden goed contact met jou en jouw kind van groot belang. We kijken goed naar jullie situatie, de leeftijd van het kind en de opvoedvragen om te bepalen hoe vaak we elkaar zien. Als ouder(s) vormen jij/jullie een belangrijk onderdeel van de behandeling. We starten doorgaans met de Basic Trust methode, een methodiek waarbij we gebruik maken van video feedback. Daarnaast kunnen ook andere methodieken worden ingezet, zoals schematherapie, EMDR of cognitieve gedragstherapie. Dit doen we graag in overleg met jou. Wanneer de situatie erom vraagt kan ook samenwerking worden gezocht met de leerkracht of mentor van jouw kind. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.

 

Werkwijze: About Therapy

Oudertraining 

Je kunt bij de aanmelding er voor kiezen om deel te nemen aan de ouder training van Basic Trust. Samen met vier ouderparen kun je ervaringen en kennis uitwisselen en van elkaar leren middels video beelden. Na afloop ga je naar huis met kennis, handvatten en vaardigheden in de interactie met jouw kind en merk je dat hiermee het basisvertrouwen
van het kind groeit.

Het is een startmodule en geeft een goede basis voor de hulpvraag waarmee je bent aangemeld. Aansluitend kan de ouderbegeleiding verder voortgezet worden middels individuele behandeling bij een Basic Trust behandelaar.

Werkwijze: About Therapy

Afronding

Aan het einde van de behandeling wordt samen met jou gekeken wat de effecten van de behandeling zijn geweest en hoe je de geboden hulp hebt ervaren. Dit doen we in een afsluitend gesprek en door het invullen van een vragenlijst. Als je geen verdere hulp meer van ons nodig hebt ronden we de behandeling af.

Werkwijze: Text
bottom of page