top of page
IMG_1954.jpg

Werkwijze Basic Trust Noord

Werkwijze: Image

Eerste contact

Wij komen graag met u in contact om u te ondersteunen bij uw opvoedvragen. Wanneer u het aanmeldformulier invult en naar ons opstuurt, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Na uw aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek via de telefoon plaatsvinden. In dit eerste gesprek kunt u aftasten of de aanpak en werkwijze van Basic Trust u aanspreekt. We vertellen u meer over de werkwijze van Basic Trust en bekijken aan de hand van uw informatie of ons zorgaanbod past bij uw vraag.


Voor vergoeding van de geboden hulp, is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of van de gemeente nodig.

Kijk voor actuele wachttijden op onze pagina 'Aanmelden'. 

Werkwijze: Text

Intake

Wanneer u merkt dat u op de juiste plek bent voor uw opvoedvragen, dan volgt een intakegesprek op een van onze locaties. Uw hulpvraag wordt in dit gesprek verder in kaart gebracht. We doen dit met behulp van een aantal vragenlijsten die ouders invullen. Daarnaast maken we in overleg een video opname van gezinsmoment. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan de school, uiteraard met uw toestemming, om informatie worden gevraagd. 


Aan de hand van deze informatie wordt een behandelplan opgesteld. Als iedereen zich kan vinden in het plan, wordt de behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek. Bij Basic Trust hebben wij daar oog voor. 

IMG_1944.jpg
Werkwijze: About Therapy
IMG_1174.jpg

Behandeling

Wij vinden goed contact met u en uw kind van groot belang. We kijken goed naar jullie situatie, de leeftijd van het kind en de opvoedvragen om te bepalen hoe vaak we elkaar zien. Als ouder(s) vormen jij/jullie een belangrijk onderdeel van de behandeling. We starten doorgaans met de Basic Trust methode, een methodiek waarbij we gebruik maken van video feedback. Daarnaast kunnen ook andere methodieken worden ingezet, zoals schematherapie, EMDR of cognitieve gedragstherapie. Dit doen we graag in overleg met u. Wanneer de situatie erom vraagt kan ook samenwerking worden gezocht met de leerkracht of mentor van uw kind. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

  

Werkwijze: About Therapy

Oudertraining 

U kunt bij de aanmelding er voor kiezen om deel te nemen aan de ouder training van Basic Trust. Samen met vier ouderparen kunt u ervaringen en kennis uitwisselen en van elkaar leren middels video beelden. Na afloop gaat u naar huis met kennis, handvatten en vaardigheden in de interactie met uw kind en merkt u dat hiermee het basisvertrouwen
van uw kind groeit.

Het is een startmodule en geeft een goede basis voor de hulpvraag waarmee u bent aangemeld. Aansluitend kan de ouderbegeleiding verder voortgezet worden middels individuele behandeling bij een Basic Trust behandelaar.

Werkwijze: About Therapy

Afronding

Aan het einde van de behandeling wordt samen met u gekeken wat de effecten van de behandeling zijn geweest en hoe u de geboden hulp heeft ervaren. Dit doen we in een afsluitend gesprek en door het invullen van een vragenlijst. Als u geen verdere hulp meer van ons nodig heeft ronden we de behandeling af.

Werkwijze: Text
bottom of page