top of page
IMG_0474_edited.jpg

Verwijzers

Verwijzers: Image

Onze visie en werkwijze

Basic Trust noord wil het verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen met emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en problemen in de gehechtheid. Bij Basic Trust gaan we ervan uit dat opvoeders de belangrijkste personen zijn voor hun kind, ook al ervaren zij dat door het gedrag van hun kind misschien niet altijd zo. Een kind kan door verschillende factoren onvoldoende basisvertrouwen ontwikkeld hebben. Het kind laat dan diverse gedrags- of emotionele problemen zien. Ook kan het zijn dat het kind nare ervaringen heeft meegemaakt in zijn leven (een trauma). Dit vraagt van de opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Aan de hand van de Basic Trust methode worden opvoeders hierin ondersteund en begeleid door middel van het aanleren van ondersteunende interactievaardigheden in relatie met hun kind. De Basic Trust methode bestaat uit psycho-educatie op het gebied van basisvertrouwen en gehechtheid, de relatie tussen stress, emoties en gedrag, werking van het brein, basisbehoeften, grenzen stellen op een veilige manier en een kalm brein bij opvoeders zelf. Daarnaast oefenen opvoeders thuis en maken daarvan video-opnamen. 

Verwijzers: Text

Doelgroep

Onze specifieke werkwijze middels de Basic Trust methode is speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen met hechtingsproblemen en trauma en hiermee samenhangende emotionele en gedragsproblemen. Deze methode is echter niet in elke situatie toe te passen en is niet bedoeld als intensieve begeleiding op meerdere levensgebieden. Daarom hebben wij hieronder uitgelegd wat we wel en niet doen en waarom.

Verwijzers: About Therapy

Wat doen we wel:

  • Procesdiagnostiek naar trauma en hechting met als doel heldere beeldvorming over wat dit kind en zijn/haar omgeving nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

  • Behandeling middels de Basic Trust methode bij emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en hechtingsproblemen. Hierbij maken wij ook gebruik van o.a. systeemtherapie, schematherapie, CGT, ACT, WRITEjunior, EMDR en Sherborne therapie. 

  • Bij de aanmelding zullen we onderzoeken of de hulpvraag van uw client aansluit bij ons groepsaanbod en of uw client daarvoor open staat. Klik hier voor meer informatie over ons groepsaanbod. 

IMG_3901_edited.jpg
Verwijzers: About Therapy
Happy Twins

Wat doen we niet:

  • Complexe casussen waarbij de basisvoorwaarden onvoldoende op orde zijn en er op veel levensgebieden hulpvragen zijn. Daarvoor is de Basic Trust methode niet toereikend. 

  • Wij voeren geen Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) uit. Wij werken wel samen met organisaties die dit in het gezin uitvoeren. Wij kunnen ‘ingevlogen’ worden voor het uitvoeren van de Basic Trust-methode op het stuk trauma en hechting.

  • Wij voeren geen enkelvoudige diagnostiek uit naar DSM-V stoornissen.

  • Wij doen geen spoed- of crisishulp. 

  • Wij voeren geen beoordeling uit in een gedwongen kader. 

Verwijzers: About Therapy

Aanmelden en wachttijd

Wij hanteren verschillende wachttijden naar gelang de complexiteit van de casus. De wachttijd bedraagt doorgaans 8-12 weken. Klik op Aanmelden op de huidige wachttijd te zien. 

Als u een cliënt wilt aanmelden, dan kunt u bij ons een aanmeldformulier aanvragen via noord@basictrust.com. Bent u (huis)arts? Dan kunt u naar ons verwijzen via ZorgDomein. 

Verwijzers: About Therapy
bottom of page