top of page
2D0216B4-FE77-43A2-A39B-69D117A053E8_edited_edited_edited_edited.png

Het Team

Het Team: Resources
DSC02723.jpg

Caroline Visser

Orthopedagoog-generalist

Mensen en in het bijzonder kinderen raken mij. Ik heb altijd al geweten dat ik een rol wilde spelen in het leven van kinderen en hun ouders om te zorgen voor een geborgen en stabiele gezinssituatie waarbij een kind vertrouwen in zichzelf en in anderen kan ontwikkelen. In de loop van de jaren heb ik me steeds meer gericht op de interactie tussen kinderen en hun opvoeders. Het gebruik maken van mijn kennis en ervaring als orthopedagoog, als moeder, als video-interactiebegeleider in combinatie met meer therapeutische methodieken als cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR, maken mij een creatieve behandelaar gericht op krachten en mogelijkheden.

caroline.visser@basictrust.com

Werkdagen: maandag t/m donderdag + maandagavond

DSC02738.jpg

Maria Rozema van Gosliga

Orthopedagoog-generalist

Ik ben Maria Rozema- van Gosliga en werk al 10 jaar met plezier als orthopedagoog. Ieder kind is uniek en vraagt om begrepen te worden in zijn situatie. Dit uitgangspunt drijft mij in mijn werk. Mijn belangrijkste doel is: het verder helpen van kinderen/jongeren en ouders in hun omgeving, zodat er afstemming, groei, ontwikkeling, plezier en ontspanning is. Ik werk cliëntgericht, vanuit betrokkenheid en contact. Ik specialiseer mij in hechting en trauma en heb geruime ervaring in het werken met adoptie- en pleegkinderen. Ook mijn ervaring als moeder van vier kinderen vind ik waardevol. Een van mijn kinderen heeft ontwikkelingsproblematiek, wat mij als ouder en orthopedagoog een ervaring rijker maakt. 

maria.rozema@basictrust.com
Werkdagen: woensdag, donderdag tot 14 uur & vrijdag

DSC02745.jpg

Dian Rozema

Orthopedagoog 

Mijn naam is Dian Rozema. In januari 2018 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Na het afronden van mijn studie ben ik aan de slag gegaan als orthopedagoog op een middelbare school in de stad Groningen. Hier verricht ik verschillende werkzaamheden, zowel op diagnostisch gebied als op het gebied van begeleiding. Daarnaast werk ik sinds januari 2019 twee dagen per week met veel plezier bij Basic Trust. We zijn een kleinschalige praktijk met gedreven en enthousiaste collega’s. Ik specialiseer mij binnen Basic Trust in hechting en sociaal-emotionele problematiek. Tijdens de behandeling vind ik samenwerken belangrijk. Kind en (pleeg)ouders zijn expert op het gebied van zichzelf, ik denk graag met hen mee. Het is mooi om te zien hoe je mensen verder kunt helpen en hoe het zelfvertrouwen groeit.


dian.rozema@basictrust.com
Werkdagen: woensdag en vrijdag

DSC02731.jpg

Ina van der Laan

Systeemspecialist

Mijn naam is Ina van der Laan en ben 57 jaar. Met veel plezier werk ik sinds 2019 bij de praktijk van Basic Trust. Wat mij zo aanspreekt zijn de contacten met ouders en kinderen waarin hechting het hoofdthema is.  Al mijn kennis en ervaring over gezinnen en de problemen die zij kunnen ervaren gebruik ik om hen te steunen in de groei naar volwassenheid. Uitgangspunt is dat iedereen deugt en zelf verantwoordelijk is. Van mij kun je verwachten dat ik eerlijk ben en duidelijk. Mijn Groningse wortels zullen daar mede verantwoordelijk voor zijn. Ik ben opgeleid als systeemspecialist en orthopedagoog en heb kennis van systeemtheoretisch ontwikkelingsperspectief, geweldloze communicatie, video hometraining, de Basic Trust methode en Sherborne.

ina.van.der.laan@basictrust.com

Werkdagen: donderdag en vrijdag

DSC02729.jpg

Laura Smidt

GZ-psycholoog

Mijn naam is Laura Smidt en werk sinds 1995 als orthopedagoog in de geestelijke gezondheidszorg en heb ik me ontwikkeld tot gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner i.o.. Ik heb tijdens mijn loopbaan veel ervaring opgedaan met gedrags-en ontwikkelingsproblematiek bij kinderen. De interactie tussen ouder en kind heeft vanaf het begin van mijn loopbaan mijn interesse gehad, met name het zichtbaar maken van de hulpvraag van het kind. Vooral voor die kinderen of jongeren die iets extra’s vragen van hun omgeving wil ik me inzetten zodat hun eigen kracht (weer) beschikbaar wordt. Zo kunnen zij én hun omgeving zich verder ontwikkelen. Vanuit mijn eigen praktijk Lupine Psychologische Zorg ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Basic Trust waar ik op een creatieve manier kan werken vanuit de basis aan het basis vertrouwen van kinderen en hun ouders.  

laura.smidt@basictrust.com

Werkdagen: woensdag en vrijdag

IMG_2771.jpg

Annette Bronkhorst

Orthopedagoog en systeemtherapeut i.o. 

Mijn naam is Annette Bronkhorst en ik ben werkzaam als orthopedagoog en systeemtherapeut i.o. bij Accare, en ben vanuit mijn eigen praktijk Ouder- en Kind begeleiding betrokken als behandelaar bij Basic Trust Groningen.

Vanuit een brede context kijk ik samen met het gezin naar het probleemgedrag van het kind en naar welke betekenis er aan het gedrag wordt gegeven. Er is veel aandacht voor de onderlinge gedrags- en interactiepatronen en het verbeteren daarvan en om die reden maak ik tijdens mijn behandeling gebruik van video-interactie begeleiding en gedragstherapeutische middelen. Het uitgangspunt bij mij is dat de ouders en het kind zich gehoord en erkend voelen, en zich bewust worden van de manier waarop ze op elkaar reageren en zicht krijgen op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt aan een oplossing.

annette.bronkhorst@basictrust.com

Werkdagen: woensdag en vrijdag

foto CV.jpg

Annemarie Wilkens

  Gezinsbehandelaar i.o.t. systeemtherapeut

Problemen, ik noem het liever bezorgdheden, zijn meestal een goede reden om contact te zoeken met een zorgverlener. Basis voor het samen aan het werk gaan  begint bij mij met het hebben van een prettige ‘klik’. Als je je veilig voelt in het contact is dit één van de bouwstenen om het gezamenlijk werk voort te zetten.

Ik werk vanuit het biopsychosociale denken, wat gegoten is in het systemisch denkgoed. Dit betekent dat ik altijd de verschillende gebieden, het biologische, het psychologische en het sociale gebied onderzoek en samen met het gezin kijk naar de raakvlakken die er zijn op deze gebieden. Alles hangt met elkaar samen! Ik betrek die personen, en/of systemen uit de omgeving die belangrijk zijn voor het gezamenlijk werk. 
Een van mijn specialisaties is urotherapie. Dit betekent het (weer) gezond leren poepen en plassen door kinderen en jeugdigen, of überhaupt zindelijk worden. 
Krachtgericht werken met gezinnen staat centraal, waarbij gelijkwaardigheid in het proces voorop staat. Kernwoorden die bij mij bij het werken met gezinnen centraal staan zijn; verbindend, onderzoeken naar samenhang, zonder oordeel, prikkelend en humor. 

annemarie.wilkens@basictrust.com

Werdagen: maandag t/m vrijdag 

RKeus_20170301_19143.jpg

Marjolijn Rijskamp

Orthopedagoog


Mijn naam is Marjolijn Rijskamp en ik ondersteun Basic Trust Noord op het gebied van kwaliteitsbewaking. Daarnaast voer ik diagnostiek uit, waarbij ik mij specialiseer in intelligentieonderzoek. Met mijn analytische blik kan ik breed kijken naar het gedrag van het kind en zijn context. In de hulp aan kinderen kijk ik wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij kijk ik naar de sterke kanten van het kind. Ik maak daarbij gebruik van de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness.  


info@mindnature.nl 
Werkdagen: flexibel

bottom of page