top of page
IMG_4191_edited.jpg

Basic Trust Methode

Basic Trust methode: Image

Basic Trust methode

Bij Basic Trust gaan we ervan uit dat opvoeders de belangrijkste personen zijn voor hun kind, ook al ervaren zij dat door het gedrag van hun kind misschien niet altijd zo. Een kind kan onvoldoende basisvertrouwen ontwikkeld hebben. Het kind laat dan diverse gedrags- of emotionele problemen zien. Ook kan het zijn dat het kind nare ervaringen heeft meegemaakt in zijn leven (een trauma). Dit vraagt van de opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Aan de hand van de Basic Trust methode worden opvoeders hierin ondersteund en begeleid.

Basic Trust methode: Text
IMG_3901_edited.jpg

Basic Trust

Basis voor vertrouwen

Basic Trust werkt vanuit de basis, aan de basis. Deze basis is het vertrouwen dat een kind heeft in zichzelf en in zijn vaste opvoeders. Vertrouwen dat angsten en bedreigingen overwonnen kunnen worden in de nabijheid van de opvoeders, dat er troost en bescherming is en passende begeleiding. Door allerlei omstandigheden kan dit vertrouwen beschadigd zijn geraakt en heeft het kind onvoldoende vertrouwen in zichzelf en anderen.

De Basic Trustmethode is een wetenschappelijk beproefde aanpak die het basisvertrouwen van een kind herstelt. Vanuit de basis.

Basic Trust methode: Welcome

Tijdens een behandeling met de Basic Trust methode leer je interactievaardigheden van de Basic Trust methode toe passen aan de hand van videofeedback. Je leert op deze manier meer over basisvertrouwen, hechting en de werking van het brein.
Ook krijg je meer kennis over stressregulering en het omgaan met emoties. 

Basic Trust methode: About Therapy

Als je kind jonger is dan 12 starten we vrijwel altijd met het inzetten van video feedback. In een serie van drie tot zes video-opnames en nabesprekingen bekijken we samen met jou wat er goed gaat in het contact tussen jou en je kind. We denken mee in wat anders kan. Hiervoor gebruiken we ons Basic Trust schema met concrete handvaten voor ouders. 

Als je kind ouder is dan 12 jaar willen we ook graag werken met video feedback, dat kan alleen als het betreffende kind hier akkoord mee is.
 
Kinderen van 16 jaar of ouder komen doorgaans individueel in behandeling, maar ook dan is de behandeling 'systemisch', dat wil zeggen dat we altijd een verbinding naar de gezinssituatie proberen te maken. 

Basic Trust wil bereiken dat elk kind, bij wie de ontwikkeling stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Het streven is om in korte tijd de stagnatie op te heffen dan wel te verminderen en de relatie tussen ouder en kind te verstevigen.

EPV0275_edited.jpg
Basic Trust methode: About Me
bottom of page